tel.: 515-073-840 info@zabezpieczalski.pl

Zostaw proszę kontakt do siebie. Odpiszę lub zadzwonię najszybciej jak będzie to możliwe. Pozdrawiam serdecznie, Tomek Kosowski

FORMULARZ KONTAKTOWY  -  KLIKNIJ TUTAJ
Finasowanie dla firm, cz. 1 - Płynność 0
Finasowanie dla firm, cz. 1 - Płynność

Analizując kondycję finansową przedsiębiorstwa jednym z podstawowych wskaźników, na który należy zwrócić uwagę jest płynność finansowa. Dlaczego jest to takie ważne?

Utrata płynności prowadząca w konsekwencji do niewypłacalności jest pierwszym, poważnym krokiem, który może doprowadzić biznes do upadłości. Osobiście, jestem fanem popularnego wśród analityków finansowych stwierdzenia: brak płynności zabija szybciej niż brak rentowności.

Płynność finansowa przedsiębiorstwa to jest jego zdolność do spłaty krótkoterminowych zobowiązań, czyli takich z terminem do jednego roku. Pojęcie płynności jest dość często mylone z "wypłacalnością", o której możemy mówić w długim okresie.

Podsumowując, przedsiębiorstwo niepłynne to takie, które utraciło zdolność do spłaty bieżących zobowiązań, natomiast niewypłacalne to takie, które trwale straciło zdolność do spłaty długów.

Analiza płynności polega na określeniu relacji pomiędzy wielkością składników majątku obrotowego a poziomem zobowiązań krótkoterminowych. Poszczególne składniki majątku obrotowego charakteryzują się różnym stopniem płynności. Najbardziej płynne są oczywiście środki pieniężne, znacznie mniej zapasy. Z uwagi na ten fakt wyróżniamy 2 wskaźniki płynności: bieżącej i szybkiej.

Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa bieżące / pasywa bieżące

 • wskazuje jakie pokrycie zobowiązania mają w całym majątku obrotowym,
 • poziom wskaźnika w przedziale 1,2 - 2,0 jest zadowalający, co oznacza, że wielkość aktywów bieżących powinna być wyższa ok. dwukrotnie od sumy zobowiązań bieżących, dla zachowania równowagi finansowej,
 • niższy poziom wskaźnika stanowi zagrożenie płynności, nadmiernie wysoki wskaźnik informuje o nadpłynności, mało efektywnym wykorzystaniu środków obrotowych, np. zbyt duże zapasy lub wysoki poziom finansowania własnych odbiorców; dla właściwej oceny sytuacji w tym przypadku należy odnieść poziom wskaźnika do specyfiki danej branży, w której działa przedsiębiorstwo.

Wskaźnik płynności szybkiej = aktywa bieżące - zapasy / pasywa bieżące

 • wartość wskaźnika powinna wynosić ok. 1,
 • pomniejszenie poziomu aktywów bieżących o zapasy wynika z faktu, że nie mogą one być odpowiednio szybko zamienione na gotówkę, dodatkowo część zapasów może być trudno zbywalna,
 • wysoki poziom tego wskaźnika wskazuje na nieproduktywne gromadzenie środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz występowanie wysokiego stanu należności.

Na pozytywną ocenę przedsiębiorstwa wskazuje przybliżona wartość obu wskaźników. Oznacza to brak problemów ze zbytem towarów, zaopatrzeniem oraz ściągalnością należności.

Jak aktywnie zarządzać płynnością finansową przedsiębiorstwa?

 1. Należy kontrolować w czasie zapotrzebowanie na źródła finansowania, przedłużać przed terminem zapadalności ważność zawartych umów kredytowych, faktoringowych.
 2. Odpowiednio wcześniej przewidywać okresowy wzrost zapotrzebowania na środki finansowe, szczególnie przy działalności sezonowej.
 3. Nie dokonywać spłaty zobowiązań przed terminem ich wymagalności, chyba że jest to ekonomicznie uzasadnione i wiąże się np. z przyznaniem skonta.
 4. Bieżące kontrolowanie wskaźników płynności i monitorowanie obecnych oraz potencjalnych źródeł finansowania.
 5. Wykorzystywanie różnych źródeł finansowania oraz produktów finansowych dostępnych na rynku, adekwatnych do pojawiających się potrzeb.
 6. Unikanie finansowania inwestycji z krótkoterminowych kredytów obrotowych, np. zakup środka transportu, maszyny produkcyjnej, rozbudowa magazynu.
 7. Oszczędne udzielanie zabezpieczeń majątkowych do umów z wierzycielami, np. z bankami, w sytuacji powstania w przyszłości nieplanowanego zapotrzebowania na finansowanie obce.
 8. Utrzymywanie rezerw finansowych, na wypadek pojawienia się problemów z płynnością.
 9. Bieżące monitorowanie sytuacji finansowej kontrahentów, szczególnie tych, którym został udzielony kredyt kupiecki.
 10. Korzystanie z informacji zewnętrznych biur informacji gospodarczej.
 11. Ubezpieczanie należności handlowych, w razie potrzeby.
 12. Stworzenie i odpowiednie stosowanie procedur windykacji należności.
 13. Oszczędne gospodarowanie majątkiem obrotowym i trwałym, tak żeby nie generować dodatkowych kosztów finansowych, np. na utrzymanie zbędnych w działalności przedsiębiorstwa składników majątku trwałego lub nie ponosić kosztów utylizacji przeterminowanych zapasów.

 

Komentarze do wpisu (0)

Newsletter
Zapisz się do newslettera i zyskaj dostęp do najnowszych ofert ubezpieczeniowych i finansowych oraz ofert specjalnych. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji, jeśli tak zdecydujesz.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl