tel.: 515-073-840 info@zabezpieczalski.pl

Zostaw proszę kontakt do siebie. Odpiszę lub zadzwonię najszybciej jak będzie to możliwe. Pozdrawiam serdecznie, Tomek Kosowski

FORMULARZ KONTAKTOWY  -  KLIKNIJ TUTAJ
Finasowanie dla firm, cz. 2 - Srebrna i złota reguła bilansowa 0
Finasowanie dla firm, cz. 2 - Srebrna i złota reguła bilansowa

Najprostsza definicja bilansu księgowego to: zestawienie majątku przedsiębiorstwa i źródeł jego finansowania.

Po lewej stronie tabeli występują aktywa, po prawej pasywa jednostki na początek (bilans otwarcia) i koniec (bilans zamknięcia) okresu sprawozdawczego (roku obrachunkowego). Najczęściej okres obrachunkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, ale ze względu na specyfikę działalności danego przedsiębiorstwa okres ten może być przesunięty w kalendarzu.

Bilans zamknięcia danego roku jest jednocześnie bilansem otwarcia kolejnego roku sprawozdawczego. Jest to zasada ciągłości bilansowej.

Aktywa to majątek przedsiębiorstwa. Ze względu na stopień jego płynności (szybkość zamiany na gotówkę) rozróżniamy podział na majątek trwały i obrotowy.

Pasywa, czyli kapitały dzielimy na własne oraz obce. Z kolei kapitały obce dzielimy na zobowiązania długo i krótkoterminowe. W bilansie pasywa ewidencjonowane są według rosnącego stopnia ich wymagalności (pilności zwrotu).

Sumy aktywów i pasywów bilansu muszą być zawsze równe. Zasadę tę określa się mianem równowagi bilansowej, co oznacza, że każdy składnik majątku firmy musi posiadać swoje źródło finansowania.

Srebrna Reguła Bilansowa wskazuje, że przy prawidłowo prowadzonej polityce finansowej przedsiębiorstwa, aktywa trwałe powinny być finansowane kapitałem własnym powiększonym o zobowiązania długoterminowe (z okresem wymagalności powyżej jednego roku), czyli kapitałem stałem.

Kapitał stały = kapitał własny + zobowiązania długoterminowe.

W praktyce wartość kapitału stałego powinna być wyższa od wartości majątku trwałego, zapewniając także pokrycie w części majątku obrotowego. Ta część kapitału stałego, finansująca środki obrotowe nazywana jest kapitałem obrotowym lub pracującym. Stanowi on ważny element zabezpieczenia płynności finansowej.

Złota Reguła Bilansowa jest bardziej restrykcyjna i mówi nam, że majątek trwały przedsiębiorstwa powinien być finansowany jedynie kapitałem własnym. Wskaźnik (liczony jako: Kapitał własny / Aktywa trwałe) uznaje się za korzystny gdy jest większy od 1. Im wyższy wskaźnik, tym większa jest wiarygodność przedsiębiorstwa jako potencjalnego kredytobiorcy, w ocenie instytucji finansowych.

Dodatkowo przy analizie bilansu, podczas oceny zdolności kredytowej podmiotu gospodarczego badana może być:

  • struktura majątkowa (analiza pionowa) - udział trwałych i obrotowych składników majątku w sumie aktywów, np. ze względu na rodzaj prowadzonej działalności,
  • struktura kapitałowa (analiza pionowa) - udział kapitałów własnych i poszczególnych rodzajów zobowiązań w całości pasywów,
  • struktura kapitałowo-majątkowa (analiza pozioma) - ustalenie powiązań pomiędzy poszczególnymi pozycjami aktywów i pasywów,
  • dynamika zmian w czasie w strukturze bilansu.

Komentarze do wpisu (0)

Newsletter
Zapisz się do newslettera i zyskaj dostęp do najnowszych ofert ubezpieczeniowych i finansowych oraz ofert specjalnych. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji, jeśli tak zdecydujesz.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl